מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

לתשומת ליבכם, משרדי האוניברסיטה יהיו סגוריםבתאריך: 1/3/2018 לרגל חג פורים

 

rfi, מספר : פיתוח ויבוא של מוצרים ייחודיים המותאמים למוזיאון טבע והפעלת חנות

יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה תקופת התקשרות:
תאריך פרסום: 09 נובמבר 2017 תאריך אחרון להגשת מידע: 27 נובמבר 2017
שם ספק:
הערה כללית:
קבצים מצורפים: