מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

מכרז מס' הס/9/2016 : הרחבת מאגר בתי מלון עבור אורחי האוניברסיטה

סטטוס: פעיל יחידה מפרסמת: הספקה
תאריך פרסום: 08 מאי 2016 תאריך אחרון להגשת הצעה: 31.12.17 שעה 15:00
הערה כללית:

שימו לב: 

מועד אחרון לשאלות הבהרה עד: 10.12.2017

תשובות יינתנו עד: 20.12.2017

לתשומת ליבכם, משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים בתאריכים: 4/10/2017 עד 13/10/2017 לרגל חג סוכות

קבצים מצורפים: