מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

מכרז מס' 3524/2016 : מכרז פומבי לבחירת קבלן בשיטת עד מפתח בהסכם פאושלי לתכנון הקמה הפעלה ותחזוקה של מתקן לייצור חשמל בטכנולוגיית פוטו-וולטאי על פי הסדרת מונה נטו באוניברסיטת תל אביב

סטטוס: הסתיים יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה
תאריך פרסום: 24 יוני 2016 תאריך אחרון להגשת הצעה: 18.07.16 שעה 12:00
הערה כללית:

אוניברסיטת תל אביב מאפשרת תשלום עבור דמי השתתפות במכרז זה באמצעות כ. אשראי. יש להעתיק ולהדביק את הכתובת הבאה בדפדפן, למעבר לתשלום באתר מאובטח. 

לתשלום של 500 ש"ח בגין דמי השתתפות במכרז באמצעות כרטיס אשראי יש ללחוץ כאן

לחילופין ניתן לשלם את דמי ההשתתפות במכרז, באמצעות המחאה משוכה ע"י המציע נכון ליום מסירתה לפקודת אוניברסיטת ת"א, מוגבל למוטב בלבד, על הסך הנ"ל, במזכירות יחידת תחזוקה ותשתיות, אצל הגב' מלכה קונסט, טל' לבירורים 03-6405083 , קריית האוניברסיטה, רמת אביב, תל אביב.

 

קבצים מצורפים: