מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

מכרז מס' 3713/2016 : מכרז פומבי לבחירת קבלן למתן שירותי ניקיון במבנים באזור הצפוני של אוניברסיטת תל אביב

סטטוס: הסתיים יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה
תאריך פרסום: 26 מאי 2016 תאריך אחרון להגשת הצעה: 27.06.16 שעה 12:00
הערה כללית:

אוניברסיטת תל אביב מאפשרת תשלום עבור השתתפות במכרז זה, באמצעות כ. אשראי יש להעתיק ולהדביק את הכתובת הבאה בדפדפן, למעבר לתשלום באתר מאובטח.

לתשלום של 500 שקלים באמצעות כרטיס אשראי עבור דמי שתתפות במכרז לחץ כאן

לחילופין ניתן לשלם את דמי ההשתתפות במכרז, באמצעות המחאה משוכה ע"י המציע נכון ליום מסירתה לפקודת אוניברסיטת ת"א, מוגבל למוטב בלבד, על הסך הנ"ל, במזכירות יחידת משק אצל הגב' אתי איזון, טל' לבירורים 03-6405625, קריית האוניברסיטה, רמת אביב, תל אביב.

 לתשלום של 500 שקלים בכרטיס אשראי עבור עיון בהצעה זוכה  במכרז לחץ   כאן

קבצים מצורפים: