מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

מכרז מס' מכ / 2016 / 1 : מכרז פומבי לקבלת הרשאה לתפעול מכונות אוטומטיות לממכר מזון ושתייה בקמפוס האוניברסיטה

סטטוס: הסתיים יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה
תאריך פרסום: 26 מאי 2016 תאריך אחרון להגשת הצעה: 30.08.16 שעה 12:00
הערה כללית:

אוניברסיטת תל אביב מאפשרת תשלום עבור השתתפות במכרז זה, באמצעות כרטיס אשראי. יש להעתיק ולהדביק את הכתובת הבאה בדפדפן, למעבר לתשלום באתר מאובטח. 

לתשלום דמי השתתפות במכרז באמצעות כרטיס אשראי לחץ כאן

לחילופין ניתן לשלם את דמי ההשתתפות במכרז, באמצעות המחאה משוכה ע"י המציע נכון ליום מסירתה לפקודת אוניברסיטת ת"א, מוגבל למוטב בלבד, על הסך הנ"ל, במזכירות אגף הנדסה,קריית האוניברסיטה, רמת אביב, תל אביב, אצל הגב' קרן ישראלי, טל' לבירורים 03-6409092.

לתשלום של 500 שקלים בכרטיס אשראי עבור עיון בהצעה הזוכה במכרז לחץ כאן

קבצים מצורפים: