מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

מכרז מס' 3816/2016 : מכרז פומבי להספקה והתקנה של משטחי קוריאן במרפאות ילדים ו- special care בביה''ס לרפואת שיניים באוניברסיטת תל אביב

סטטוס: הסתיים יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה
תאריך פרסום: 17 יוני 2016 תאריך אחרון להגשת הצעה: 04.07.16 שעה 12:00
הערה כללית:

ההשתתפות במכרז אינה מותנית בתשלום דמי השתתפות.

קבצים מצורפים: