מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

מכרז מס' 3326/2016 : להספקה של מערכת מיזוג אויר והתקנתה במגדל חיות

סטטוס: הסתיים יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה
תאריך פרסום: 17 יוני 2016 תאריך אחרון להגשת הצעה: 18.07.16 שעה 12:00
הערה כללית:

אוניברסיטת תל אביב מאפשרת תשלום עבור דמי השתתפות במכרז זה באמצעות כ. אשראי. יש להעתיק ולהדביק את הכתובת הבאה בדפדפן, למעבר לתשלום באתר מאובטח. 

לתשלום של 500 ש"ח בגין דמי השתתפות במכרז באמצעות כרטיס אשראי יש ללחוץ כאן

לחילופין ניתן לשלם את דמי ההשתתפות במכרז, באמצעות המחאה משוכה ע"י המציע נכון ליום מסירתה לפקודת אוניברסיטת ת"א, מוגבל למוטב בלבד, על הסך הנ"ל, במזכירות יחידת תחזוקה ותשתיות, אצל הגב' מלכה קונסט, טל' לבירורים 03-6405083 , קריית האוניברסיטה, רמת אביב, תל אביב.

 

       לתשלום של 500 שקלים בכרטיס אשראי עבור עיון בהצעה זוכה  במכרז לחץ   כאן

קבצים מצורפים: