מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

מכרז מס' הס/17/2016 : לאספקת קרח יבש עבור אוניברסיטת תל אביב

סטטוס: הסתיים יחידה מפרסמת: הספקה
תאריך פרסום: 26 יוני 2016 תאריך אחרון להגשת הצעה: 01.08.16 שעה 12:00
הערה כללית:

אוניברסיטת תל אביב מאפשרת תשלום עבור השתתפות במכרז זה, באמצעות כ. אשראי. יש להעתיק ולהדביק את הכתובת הבאה בדפדפן, למעבר לתשלום באתר מאובטח.

תשלום של 500 שקלים עבור השתתפות במכרז כאן

לחילופין ניתן לשלם את דמי ההשתתפות במכרז, באמצעות המחאה משוכה ע"י המציע נכון ליום מסירתה לפקודת אוניברסיטת ת"א, מוגבל למוטב בלבד, על הסך הנ"ל, במזכירות יחידת הספקה, אצל הגב' קלי שאלתיאל טל' לבירורים 03-6408631, קריית האוניברסיטה, רמת אביב, תל אביב.

קבצים מצורפים: