מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

מכרז מס' 32112/2016 : מכרז פומבי לבחירת קבלן לביצוע עבודות בינוי מעטפת אלומיניום וזכוכית בבניין צ'ק פוינט – בית ספר למדעי המחשב ואוניברסיטת תל אביב לנוער בקמפוס אוניברסיטת תל אביב

סטטוס: הסתיים יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה
תאריך פרסום: 30 יוני 2016 תאריך אחרון להגשת הצעה: 18.09.16 שעה 12:00
הערה כללית:

אוניברסיטת תל אביב מאפשרת תשלום עבור השתתפות במכרז זה, באמצעות כרטיס אשראי. יש להעתיק ולהדביק את הכתובת הבאה בדפדפן, למעבר לתשלום באתר מאובטח.

לתשלום דמי השתתפות במכרז בסך של 1,500 ש"ח באמצעות כרטיס אשראי לחץ כאן

לחילופין, ניתן לשלם דמי השתתפות במכרז באמצעות מסירת המחאה משוכה ע"י המציע נכון ליום מסירתה, לפקודת אוניברסיטת ת"א, מוגבלת למוטב בלבד, במזכירות אגף הנדסה ותחזוקה, אצל הגב' שלי פונטה, טלפון לבירורים 03-6408360, קריית האוניברסיטה, רמת אביב, תל אביב.

קבלת כתב הכמויות על גבי מדיה מגנטית תתאפשר לאחר הצגת אישור תשלום במזכירות אגף הנדסה ותחזוקה.

קישור להורדה כאן (נא לשים לב גודל הקובץ 125 מגה, נא להמתין בסבלנות להורדת הקובץ)

לתשלום של 500 שקלים בכרטיס אשראי עבור עיון בהצעה זוכה  במכרז לחץ   כאן

קבצים מצורפים: