מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

מכרז מס' 3216/2016 : מכרז פומבי לבחירת ספק לתכנון מפורט של הקמת אמצעי מולטימדיה, הקמתם, הפעלתם ותחזוקתם וכן פיתוח תוכנה לממשקים אינטראקטיביים במבנה המוזיאון ומרכז מחקר לאוספי טבע על שם שטיינהרדט באוניברסיטת תל אביב

סטטוס: הסתיים יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה
תאריך פרסום: 04 יולי 2016 תאריך אחרון להגשת הצעה: 04.09.16 שעה 12:00
הערה כללית:

אוניברסיטת תל אביב מאפשרת תשלום דמי השתתפות במכרז זה, באמצעות כרטיס אשראי. יש להעתיק ולהדביק את הכתובת הבאה בדפדפן, למעבר לתשלום באתר מאובטח.

לתשלום של 500 שקלים בכרטיס אשראי עבור עיון בהצעה זוכה  במכרז לחץ   כאן

לתשלום דמי ההשתתפות במכרז באמצעות כרטיס אשראי לחץ כאן

לחילופין, ניתן לשלם דמי השתתפות במכרז באמצעות מסירת המחאה משוכה ע"י המציע נכון ליום מסירתה, לפקודת אוניברסיטת ת"א, מוגבלת למוטב בלבד, במזכירות אגף הנדסה ותחזוקה, אצל הגב' שלי פונטה, טלפון לבירורים 03-6408360, קריית האוניברסיטה, רמת אביב, תל אביב.

קבלת כתב הכמויות על גבי מדיה מגנטית תתאפשר לאחר הצגת אישור תשלום במזכירות אגף הנדסה ותחזוקה.

 להורדה של נספח א2' לחץ כאן

 המועד האחרון להגשת שאלות במסגרת הליך ההבהרות נדחה ליום 10/8/2016 עד השעה 10:00.

 

קבצים מצורפים: