מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

מכרז מס' 3212/2016 : מכרז פומבי לביצוע עבודות פיתוח, תשתית וגינון במוזיאון ומרכז מחקר לאוספי טבע על שם שטיינהרדט באוניברסיטת תל אביב

סטטוס: הסתיים יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה
תאריך פרסום: 04 יולי 2016 תאריך אחרון להגשת הצעה: 21.09.16 שעה 12:00
הערה כללית:

אוניברסיטת תל אביב מאפשרת תשלום דמי השתתפות במכרז זה, באמצעות כרטיס אשראי. יש להעתיק ולהדביק את הכתובת הבאה בדפדפן, למעבר לתשלום באתר מאובטח.

לתשלום דמי ההשתתפות במכרז באמצעות כרטיס אשראי לחץ כאן

לחילופין, ניתן לשלם דמי השתתפות במכרז באמצעות מסירת המחאה משוכה ע"י המציע נכון ליום מסירתה, לפקודת אוניברסיטת ת"א, מוגבלת למוטב בלבד, במזכירות אגף הנדסה ותחזוקה, אצל הגב' שלי פונטה, טלפון לבירורים 03-6408360, קריית האוניברסיטה, רמת אביב, תל אביב.

קבלת כתב הכמויות על גבי מדיה מגנטית תתאפשר לאחר הצגת אישור תשלום במזכירות אגף הנדסה ותחזוקה.

 להורדת קבצי התוכניות לחץ כאן (גודל הקובץ 60מ"ב נא להמתין להורדתו)

 

קבצים מצורפים: