מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

מכרז מס' 3318/2016 : מכרז פומבי לבחירת קבלן להספקה של יחידות קירור/חימום מים והתקנתן בבית המכונות הצפוני באוניברסיטת תל אביב

סטטוס: הסתיים יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה
תאריך פרסום: 01 אוגוסט 2016 תאריך אחרון להגשת הצעה: 01.09.16 שעה 12:00
הערה כללית:

אוניברסיטת תל אביב מאפשרת תשלום עבור דמי השתתפות במכרז זה באמצעות כ. אשראי. יש להעתיק ולהדביק את הכתובת הבאה בדפדפן, למעבר לתשלום באתר מאובטח. 

לתשלום דמי השתתפות במכרז באמצעות כרטיס אשראי יש ללחוץ כאן

לחילופין ניתן לשלם את דמי ההשתתפות במכרז, באמצעות המחאה משוכה ע"י המציע נכון ליום מסירתה לפקודת אוניברסיטת ת"א, מוגבל למוטב בלבד, על הסך הנ"ל, במזכירות יחידת תחזוקה ותשתיות, אצל הגב' מלכה קונסט, טל' לבירורים 03-6405083 , קריית האוניברסיטה, רמת אביב, תל אביב.

קבלת כתב הכמויות על גבי מדיה מגנטית תתאפשר לאחר הצגת אישור תשלום במזכירות יחידת תחזוקה ותשתיות.

 

 

 

קבצים מצורפים: