מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

מכרז מס' 2/2016 : מכרז פומבי לקבלת הרשאה לניהול עגלה לממכר מזון ושתייה בבניין הספרייה המרכזית על שם סוראסקי

סטטוס: בוטל יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה
תאריך פרסום: 11 אוגוסט 2016 תאריך אחרון להגשת הצעה: 11.12.16 שעה 12:00
הערה כללית:

אוניברסיטת תל אביב מאפשרת תשלום עבור השתתפות במכרז זה, באמצעות כרטיס אשראי. יש להעתיק ולהדביק את הכתובת הבאה בדפדפן, למעבר לתשלום באתר מאובטח. 

לתשלום דמי השתתפות במכרז באמצעות כרטיס אשראי לחץ כאן

לחילופין ניתן לשלם את דמי ההשתתפות במכרז, באמצעות המחאה משוכה ע"י המציע נכון ליום מסירתה לפקודת אוניברסיטת ת"א, מוגבל למוטב בלבד, על הסך הנ"ל, במזכירות אגף הנדסה,קריית האוניברסיטה, רמת אביב, תל אביב, אצל הגב' קרן ישראלי, טל' לבירורים 03-6409092.

קבצים מצורפים: