מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

מכרז מס' 3319/2016 : מכרז פומבי להספקה של מערכת מיזוג אוויר ואיוורור והתקנתה בקומות 3 ו- 4 בבניין וולפסון בקמפוס אוניברסיטת תל אביב

סטטוס: הסתיים יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה
תאריך פרסום: 05 ספטמבר 2016 תאריך אחרון להגשת הצעה: 12.12.16 שעה 12:00
הערה כללית:

ההשתתפות במכרז אינה מותנית בתשלום דמי השתתפות במכרז.

קבלת כתב הכמויות עדכני על גבי מדיה מגנטית תתאפשר במזכירות יחידת תחזוקה ותשתיות אצל הגב' מלכה קונסט, טל' לבירורים 03-6405083 , קריית האוניברסיטה, רמת אביב, תל אביב.

התוכניות המפורסמות הינן תכניות עדכניות בעקבות החלטת ועדת המכרזים מיום 21/11/2016.

 לתשלום של 500 שקלים בכרטיס אשראי עבור עיון בהצעה זוכה  במכרז לחץ   כאן

קבצים מצורפים: