מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

מכרז מס' הס/21/2016 : למתן שירותי הכנת וביצוע סקרי הוראה ממוחשבים וידניים, מבחני רב ברירה ועיבוד מידע

סטטוס: הסתיים יחידה מפרסמת: הספקה
תאריך פרסום: 09 נובמבר 2016 תאריך אחרון להגשת הצעה: 02.01.17 שעה 12:00
הערה כללית:

 

 שימו לב

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: עד 27.11.2016. 

קבצים מצורפים: