מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

מכרז מס' 3219/2016 : מכרז פומבי לבחירת קבלן ראשי להקמת משרדי חממה טכנולוגית בקמפוס אוניברסיטת תל אביב

סטטוס: הסתיים יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה
תאריך פרסום: 25 נובמבר 2016 תאריך אחרון להגשת הצעה: 19.12.16 שעה 12:00
הערה כללית:

ההשתתפות במכרז אינה מותנית בתשלום דמי השתתפות במכרז.

קבלת כתב הכמויות על גבי מדיה מגנטית תתאפשר במזכירות אגף הנדסה ותחזוקה אצל הגב' שלי פונטה, טל' לבירורים 03-6408360, קריית האוניברסיטה, רמת אביב, תל אביב.

להורדת התכניות למכרז לחץ כאן קישור

לתשלום של 500 שקלים בכרטיס אשראי עבור עיון בהצעה זוכה  במכרז לחץ   כאן

קבצים מצורפים: