מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

מכרז מס' 4/2016 : מכרז פומבי לקבלת הרשאה לניהול עגלה למכירת מזון ושתייה בבניין מכסיקו הפקולטה לאומנויות

סטטוס: הסתיים יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה
תאריך פרסום: 30 נובמבר 2016 תאריך אחרון להגשת הצעה: 26.12.16 שעה 12:00
הערה כללית:

ההשתתפות במכרז אינה מותנית בתשלום דמי השתתפות.

קבצים מצורפים: