מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

מכרז מס' בקשה להצעת מחיר הס.9.2016 : לשירותי צילום סטילס לאירועים עבור אוניברסיטת תל אביב

סטטוס: הסתיים יחידה מפרסמת: הספקה
תאריך פרסום: 14 דצמבר 2016 תאריך אחרון להגשת הצעה: 15.01.17 שעה 12:00
הערה כללית:
קבצים מצורפים: