מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

מכרז מס' בקשה להצעת מחיר הס.4.2016 : מתן שירותי בלדרות בין ספרייתית מאוניברסיטת תל אביב ליעדים שונים ברחבי הארץ

סטטוס: הסתיים יחידה מפרסמת: הספקה
תאריך פרסום: 28 דצמבר 2016 תאריך אחרון להגשת הצעה: 26.01.17 שעה 12:00
הערה כללית:
קבצים מצורפים: