מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

מכרז מס' 3213/2017 : מכרז פומבי לבחירת קבלן ראשי לעבודות גמר ומערכות של בניין צ'ק פוינט– בית ספר למדעי המחשב ואוניברסיטת תל אביב לנוער בקמפוס אוניברסיטת תל אביב

סטטוס: הסתיים יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה
תאריך פרסום: 05 ינואר 2017 תאריך אחרון להגשת הצעה: 19.02.17 שעה 12:00
הערה כללית:

ההשתתפות במכרז אינה מותנית בתשלום דמי השתתפות במכרז.

קבלת כתב הכמויות על גבי מדיה מגנטית תתאפשר במזכירות אגף הנדסה ותחזוקה אצל הגב' שלי פונטה, טל' לבירורים 03-6408360, קריית האוניברסיטה, רמת אביב, תל אביב.

נספחים א' 1 ו- א' 2 להורדה מכאן

נא להתאזר בסבלנות בזמן הורדת הקובץ (גודל 280 מגה).

יובהר כי קובץ ה- SKN מצורף לנוחות המציעים בלבד ובכל מקרה הקובץ הקובע והמחייב לצורך הגשת הצעת מחיר למכרז הינו כתב הכמויות שנמסר על גבי מדיה מגנטית.

נספחים למכתב הבהרה מס' 2 להורדה מכאן קישור

לתשלום של 500 שקלים בכרטיס אשראי עבור עיון בהצעה זוכה  במכרז לחץ   כאן

קבצים מצורפים: