מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

מכרז מס' הס/24/2016 : מתן שירותי חכירת מכונת טיאוט בשיטת ליסינג תפעולי

סטטוס: הסתיים יחידה מפרסמת: הספקה
תאריך פרסום: 16 ינואר 2017 תאריך אחרון להגשת הצעה: 27.02.17 שעה 12:00
הערה כללית:

לתשומת לבכם! 

במכתב הבהרות נמצא טופס הצעה כספית חדש (מחליף את הקודם)

את ההצעה הכספית יש להגיש על גבי הטופס המעודכן. 

 

קבצים מצורפים: