מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

מכרז מס' 3411/2017 : מכרז פומבי לבחירת קבלן בשיטת עד מפתח בהסכם פאושלי לשיפוץ גלריה בבניין הספרייה המרכזית באוניברסיטת תל אביב

סטטוס: הסתיים יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה
תאריך פרסום: 18 ינואר 2017 תאריך אחרון להגשת הצעה: 06.03.17 שעה 12:00
הערה כללית:

יש להוריד את כל המסמכים מהאתר.

מצ"ב קישור להורדת התכניות.

מצ"ב קישור נוסף לחומר המכרז קישור

בנוסף, התוכניות ימסרו על גבי גיליונות מודפסים במזכירות יחידת תחזוקה ותשתיות.

יש לחתום על כל חומר המכרז ולהגישו עם ההצעה, כולל הגיליונות המודפסים של התוכניות שנמסרו לכם. 

ההשתתפות במכרז אינה מותנית בתשלום דמי השתתפות במכרז.

לתשלום של 500 שקלים בכרטיס אשראי עבור עיון בהצעה זוכה  במכרז לחץ   כאן

קבצים מצורפים: