מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

מכרז מס' 3311/2017 : מכרז פומבי לבחירת קבלן להספקה של מערכת מדחסים והתקנתה בבניין בית הספר לרפואת שיניים בקמפוס אוניברסיטת תל אביב

סטטוס: סגור להגשה יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה
תאריך פרסום: 23 ינואר 2017 תאריך אחרון להגשת הצעה: 14.03.17 שעה 12:00
הערה כללית:

ההשתתפות במכרז אינה מותנית בתשלום דמי השתתפות במכרז.

קבצים מצורפים: