מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

מכרז מס' 1/2017 : קבלת הרשאה לניהול בית אוכל בבניין נפתלי - הפקולטה למדעי החברה על שם גרשון גורדון

סטטוס: הסתיים יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה
תאריך פרסום: 30 ינואר 2017 תאריך אחרון להגשת הצעה: 05.03.17 שעה 12:00
הערה כללית:

ההשתתפות במכרז אינה מותנית בתשלום דמי השתתפות.

קבצים מצורפים: