מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

מכרז מס' 3231/2017 : מכרז פומבי לבחירת קבלן לתכנון, ייצור, הספקה של שילוט והתקנתו במבנה המוזיאון ומרכז מחקר לאוספי טבע על שם שטיינהרדט באוניברסיטת תל אביב

סטטוס: הסתיים יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה
תאריך פרסום: 01 פברואר 2017 תאריך אחרון להגשת הצעה: 13.03.17 שעה 12:00
הערה כללית:

ההשתתפות במכרז אינה מותנית בתשלום דמי השתתפות במכרז.

קבלת כתב הכמויות על גבי מדיה מגנטית תתאפשר במזכירות אגף הנדסה ותחזוקה אצל הגב' שלי פונטה, טל' לבירורים 03-6408360, קריית האוניברסיטה, רמת אביב, תל אביב.

מפרט טכני להורדה מכאן קישור

קבצים מצורפים: