מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

מכרז מס' 2/2017 : לקבלת הרשאה לניהול בית אוכל בבניין הפקולטה לרפואה על שם סאקלר

סטטוס: הסתיים יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה
תאריך פרסום: 05 פברואר 2017 תאריך אחרון להגשת הצעה: 19.03.17 שעה 12:00
הערה כללית:

ההשתתפות במכרז אינה מותנית בתשלום דמי השתתפות.

קבצים מצורפים: