מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

לתשומת ליבכם, משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים בתאריך: 1/3/2018 לרגל חג פורים

 

מכרז מס' הס/15/2017 : למתן שירותים משפטיים לאוניברסיטת תל אביב בגביית חובות שונים

סטטוס: הסתיים יחידה מפרסמת: הספקה
תאריך פרסום: 12 פברואר 2017 תאריך אחרון להגשת הצעה: 03.04.17 שעה 12:00
הערה כללית:

עדכון מועדים:

מועד אחרון למענה לשאלות הבהרה: 20.3.2017 

מועד אחרון להגשת הצעות למכרז: 3.4.2017 בשעה 12:00 

קבצים מצורפים: