מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

מכרז מס' 3322/2017 : מכרז פומבי לבחירת קבלן להספקה של יחידת קירור מים והתקנתה בבניין בית הספר לכלכלה על שם איתן ברגלס באוניברסיטת תל אביב

סטטוס: הסתיים יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה
תאריך פרסום: 26 פברואר 2017 תאריך אחרון להגשת הצעה: 03.04.17 שעה 12:00
הערה כללית:

ההשתתפות במכרז אינה מותנית בתשלום דמי השתתפות במכרז.

קבצים מצורפים: