מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

מכרז מס' 3/2017 : מכרז פומבי לקבלת הרשאה לשם הפעלת חנות פופאפ בקמפוס האוניברסיטה

סטטוס: הסתיים יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה
תאריך פרסום: 07 מרץ 2017 תאריך אחרון להגשת הצעה: 21.03.17 שעה 12:00
הערה כללית:

הגשת הצעה למכרז אינה מותנית בתשלום דמי השתתפות במכרז.

 

קבצים מצורפים: