מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

מכרז מס' הס/18/2017 : מתן שירותי חכירת מכונת טיאוט בשיטת ליסינג תפעולי

סטטוס: הסתיים יחידה מפרסמת: הספקה
תאריך פרסום: 20 מרץ 2017 תאריך אחרון להגשת הצעה: 08.05.17 שעה 12:00
הערה כללית:

מכרז הס.18.2017 מתן שירותי חכירת מכונת טיאוט בשיטת ליסינג תפעולי מחליף את המכרז הקודם שפורסם 

מכרז הס.24.2016.

קבצים מצורפים: