מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

לתשומת ליבכם, משרדי האוניברסיטה יהיו סגוריםבתאריך: 1/3/2018 לרגל חג פורים

 

מכרז מס' 3421/2017 : מכרז פומבי לבחירת קבלן בהסכם פאושלי לבניית פיר מעלית בבניין גילמן הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב

סטטוס: הסתיים יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה
תאריך פרסום: 21 מרץ 2017 תאריך אחרון להגשת הצעה: 30.04.17 שעה 12:00
הערה כללית:

ההשתתפות במכרז אינה מותנית בתשלום דמי השתתפות.

איסוף התוכניות על גבי גיליונות מודפסים יתאפשר במזכירות יחידת תחזוקה ותשתיות, למציעים אשר השתתפו בסיור הקבלנים כאמור בסעיף 10 למסמכי ההזמנה להציע הצעות, לאחר תיאום טלפוני לקביעת מועד הגעה עם הגב' מלכה קונסט, בטלפון: 03-6405083, קריית האוניברסיטה, רמת אביב, תל אביב.

 קישור להורדת התוכניות כאן

קבצים מצורפים: