מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

מכרז מס' 4/2017 : מכרז פומבי לקבלת הרשאה לניהול בית אוכל בבניין נפתלי – הפקולטה למדעי החברה על שם גרשון גורדון

סטטוס: הסתיים יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה
תאריך פרסום: 26 מרץ 2017 תאריך אחרון להגשת הצעה: 25.04.17 שעה 12:00
הערה כללית:

ההשתתפות במכרז אינה מותנית בתשלום.

 

קבצים מצורפים: