מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

לתשומת ליבכם, משרדי האוניברסיטה יהיו סגוריםבתאריך: 1/3/2018 לרגל חג פורים

 

מכרז מס' 5/2017 : מכרז פומבי לקבלת הרשאה להפעלת מסעדה ועגלה במבנה המוזיאון ומרכז מחקר לאוספי טבע על שם שטיינהרדט

סטטוס: הסתיים יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה
תאריך פרסום: 26 מרץ 2017 תאריך אחרון להגשת הצעה: 28.05.17 שעה 12:00
הערה כללית:

ההשתתפות במכרז אינה מותנית בתשלום.

קבצים מצורפים: