מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

מכרז מס' 3912/2017 : התקשרות למתן שירותי שמירה לסיירי ביטחון ועמדות חיצוניות בקמפוס אוניברסיטת תל אביב

סטטוס: פעיל יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה
תאריך פרסום: 17 מאי 2017 תאריך אחרון להגשת הצעה: 18.06.17 שעה 12:00
הערה כללית:

ההשתתפות במכרז אינה מותנית בתשלום דמי השתתפות.

קבצים מצורפים: