מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

מכרז מס' הס/14/2017 : קיימים ורכישת מוצרים נוספים תחזוקת מערך מוצרי CISCO

סטטוס: פעיל יחידה מפרסמת: הספקה
תאריך פרסום: 18 מאי 2017 תאריך אחרון להגשת הצעה: 03.07.17 שעה 12:00
הערה כללית:

"קבצי CSV המפורטים בסעיף 1.5 למסמכי המכרז, יימסרו למבקשים בדוא"ל לאנשי הקשר המופיעים בסעיף 9 – פניות והבהרות. "

קבצים מצורפים: