מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

לתשומת ליבכם, משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים בתאריך: 1/3/2018 לרגל חג פורים

 

מכרז מס' 3215/2017 : מכרז פומבי לבחירת קבלן להספקה של מערכות מיזוג אויר ואוורור והתקנתן במעבדות 423, 424 ו- 409 בבניין בית הספר לכימיה בקמפוס אוניברסיטת תל אביב

סטטוס: הסתיים יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה
תאריך פרסום: 01 יוני 2017 תאריך אחרון להגשת הצעה: 18.06.17 שעה 12:00
הערה כללית:

ההשתתפות במכרז אינה מותנית בתשלום דמי השתתפות.

 קישור.להורדת קובץ SKN. יובהר כי הקובץ מצורף לנוחות המציעים בלבד ואין להגיש באמצעותו את ההצעה הכספית ובכל מקרה הקובץ הקובע והמחייב לצורך הגשת הצעת מחיר למכרז הינו הקובץ של חברת דקל המכיל את כתב הכמויות שנמסר על גבי מדיה מגנטית.

קבצים מצורפים: