מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

לתשומת ליבכם, משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים בתאריך: 1/3/2018 לרגל חג פורים

 

מכרז מס' 8/2017 : מכרז פומבי לקבלת הרשאה לניהול בית אוכל בבניין נפתלי - הפקולטה למדעי החברה על שם גרשון גורדון

סטטוס: הסתיים יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה
תאריך פרסום: 19 יוני 2017 תאריך אחרון להגשת הצעה: 13.07.17 שעה 12:00
הערה כללית:

 ההשתתפות במכרז אינה מותנית בתשלום דמי השתתפות.

 

קבצים מצורפים: