מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

לתשומת ליבכם, משרדי האוניברסיטה יהיו סגוריםבתאריך: 1/3/2018 לרגל חג פורים

 

מכרז מס' הס/9/2017 : למתן שירותי הובלה להעברת אוספי הטבע מהאוניברסיטה לבניין מוזיאון הטבע

סטטוס: בוטל יחידה מפרסמת: הספקה
תאריך פרסום: 22 יוני 2017 תאריך אחרון להגשת הצעה: 07.08.17 שעה 12:00
הערה כללית:

לתשומת לבכם,

חלו טעויות סופר בטבלת לוחות הזמנים בסעיף 2 למסמכי המכרז,

להלן המועדים הנכונים:

מועד סיור מציעים:

השתתפות חובה באחד משני הסיורים.
תאריך: 10/7/2017 בשעה: 10:00
תאריך: 11/7/2017 בשעה: 10:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 17/7/2017

מועד אחרון למענה על שאלות ההבהרה -  27/7/2017 

 

קבצים מצורפים: