מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

לתשומת ליבכם, משרדי האוניברסיטה יהיו סגוריםבתאריך: 1/3/2018 לרגל חג פורים

 

מכרז מס' 3416/2017 : מכרז פומבי לבחירת קבלן בשיטת עד מפתח להקמת מעבדה 301 ברמת ניקיון קלאס 10000 בבניין שנקר - פיזיקה באוניברסיטת תל אביב

סטטוס: הסתיים יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה
תאריך פרסום: 26 יוני 2017 תאריך אחרון להגשת הצעה: 06.08.17 שעה 12:00
הערה כללית:

ההשתתפות במכרז אינה מותנית בתשלום דמי השתתפות.

 להורדת נספח א' לחץ כאן

קבלת נספח א' על גבי מדיה מגנטית תתאפשר במזכירות יחידת תחזוקה ותשתיות, למציעים אשר השתתפו בסיור הקבלנים כאמור בסעיף 10 למסמכי ההזמנה להציע הצעות, לאחר תיאום טלפוני לקביעת מועד הגעה עם הגב' מלכה קונסט, בטלפון: 03-6405083, קריית האוניברסיטה, רמת אביב, תל אביב. 

קבצים מצורפים: