מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

לתשומת ליבכם, משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים בתאריך: 1/3/2018 לרגל חג פורים

 

מכרז מס' הס/16/2017 : למתן שירותי סריקה דיגיטלית ומפתוח לנגטיבים ושקופיות עבור אוניברסיטת תל-אביב

סטטוס: בוטל יחידה מפרסמת: הספקה
תאריך פרסום: 03 יולי 2017 תאריך אחרון להגשת הצעה: 30.11.99 שעה 00:00
הערה כללית:

לתשומת ליבכם, 

לאור שאלות הבהרה רבות שהתקבלו במסגרת מכרז פומבי הס' מס' 16/2017, ועדת המכרזים של האוניברסיטה בהתייעצות הגורם המקצועי של היחידה המזמינה הגיעה למסקנה כי יש צורך באפיון מחדש של המכרז ולכן החליטה הועדה, לנוכח השלב המוקדם בו המכרז מצוי, על ביטול המכרז ופרסום מכרז חדש במקומו.

ההחלטה על ביטול המכרז נבעה, בין היתר, מהסיבה כי פרסום מחדש של מכרז עם השינויים שייעשו, יוביל להרחבת מעגל המציעים הפוטנציאלים ויעילות ההליך.  

 נעדכנכם בהקדם בדבר פרסום המכרז החדש שיתפרסם באתר האוניברסיטה.

 

קבצים מצורפים: