מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

לתשומת ליבכם, משרדי האוניברסיטה יהיו סגוריםבתאריך: 1/3/2018 לרגל חג פורים

 

מכרז מס' 3417/2017 : מכרז פומבי להספקה של דלתות אש והתקנתן בבניין הפקולטה לרפואה בקמפוס אוניברסיטת תל אביב

סטטוס: בוטל יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה
תאריך פרסום: 26 יולי 2017 תאריך אחרון להגשת הצעה: 21.08.17 שעה 12:00
הערה כללית:

ההשתתפות במכרז אינה מותנית בתשלום דמי השתתפות.

קבצים מצורפים: