מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

לתשומת ליבכם, משרדי האוניברסיטה יהיו סגוריםבתאריך: 1/3/2018 לרגל חג פורים

 

מכרז מס' 3328/2017 : מכרז פומבי לבחירת קבלן להספקה של מערכות גזים והתקנתן בחדרים 354-356 בבניין וולפסון בקמפוס אוניברסיטת תל אביב

סטטוס: בוטל יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה
תאריך פרסום: 03 אוגוסט 2017 תאריך אחרון להגשת הצעה: 04.09.17 שעה 12:00
הערה כללית:

ההשתתפות במכרז אינה מותנית בתשלום דמי השתתפות.

קבצים מצורפים: