מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

מכרז מס' 3418/2017 : מכרז פומבי לבחירת קבלן בשיטת עד מפתח בהסכם פאושלי להקמת מעבדה מס' 301 בבניין שנקר – פיזיקה בקמפוס אוניברסיטת תל אביב

סטטוס: בוטל יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה
תאריך פרסום: 14 אוגוסט 2017 תאריך אחרון להגשת הצעה: 17.09.17 שעה 12:00
הערה כללית:

ההשתתפות במכרז אינה מותנית בתשלום דמי השתתפות.

 להורדת המסמכים של נספח א' לחץ קישור

.

קבצים מצורפים: