מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

לתשומת ליבכם, משרדי האוניברסיטה יהיו סגוריםבתאריך: 1/3/2018 לרגל חג פורים

 

מכרז מס' 3223/2017 : מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף לבחירת קבלן ראשי להקמת בניין מעבדות הוראה על שם סמולרש

סטטוס: הסתיים יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה
תאריך פרסום: 11 ספטמבר 2017 תאריך אחרון להגשת הצעה: 20.11.17 שעה 12:00
הערה כללית:

ההשתתפות במכרז אינה מותנית בתשלום דמי ההשתתפות.

קבלת כתב הכמויות על גבי מדיה מגנטית תתאפשר למציעים אשר השתתפו בסיור הקבלנים כאמור בסעיף 11 למסמכי ההזמנה להציע הצעות, לאחר תיאום טלפוני עם הגב' שלי פונטה, בטלפון: 03-6408360.

לתוכניות לחץ קישור

 

לתשלום של 500 שקלים בכרטיס אשראי עבור עיון בהצעה זוכה

קבצים מצורפים: