מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

מכרז מס' 3319/2017 : מכרז פומבי לבחירת קבלן להספקה של מערכות גזים והתקנתן בחדרים 354-356 בבניין וולפסון בקמפוס אוניברסיטת תל אביב

סטטוס: הסתיים יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה
תאריך פרסום: 12 ספטמבר 2017 תאריך אחרון להגשת הצעה: 29.10.17 שעה 12:00
הערה כללית:

השתתפות במכרז אינה מותנית בתשלום דמי השתתפות.

קבצים מצורפים: