מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

לתשומת ליבכם, משרדי האוניברסיטה יהיו סגוריםבתאריך: 1/3/2018 לרגל חג פורים

 

מכרז מס' 33111/2017 : מכרז פומבי לבחירת קבלן להספקה של מערכת גזים והתקנתה במעבדה 301 בבניין פיזיקה – שנקר בקמפוס אוניברסיטת תל אביב

סטטוס: הסתיים יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה
תאריך פרסום: 07 נובמבר 2017 תאריך אחרון להגשת הצעה: 10.12.17 שעה 12:00
הערה כללית:

השתתפות במכרז אינה מותנית בתשלום.

קבצים מצורפים: