מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

לתשומת ליבכם, משרדי האוניברסיטה יהיו סגוריםבתאריך: 1/3/2018 לרגל חג פורים

 

מכרז מס' 3419/2017 : מכרז פומבי לבחירת קבלן מחירון לביצוע עבודות אלומיניום שוטפות ופרויקטים שונים בקמפוס אוניברסיטת תל אביב ובשלוחותיו ברחבי הארץ

סטטוס: הסתיים יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה
תאריך פרסום: 28 נובמבר 2017 תאריך אחרון להגשת הצעה: 24.12.17 שעה 12:00
הערה כללית:

ההשתתפות במכרז אינה מותנית בתשלום דמי השתתפות.

קבצים מצורפים: