מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

לתשומת ליבכם, משרדי האוניברסיטה יהיו סגוריםבתאריך: 1/3/2018 לרגל חג פורים

 

מכרז מס' 33412/2017 : מכרז פומבי לבחירת קבלן להספקה של מערכת מיזוג אויר ואוורור והתקנתה במרתף בניין מיטשל בקמפוס אוניברסיטת תל אביב

סטטוס: סגור להגשה יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה
תאריך פרסום: 06 דצמבר 2017 תאריך אחרון להגשת הצעה: 07.01.18 שעה 12:00
הערה כללית:

ההשתתפות במכרז אינה מתנית בתשלום דמי השתתפות

קבצים מצורפים: