מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

לתשומת ליבכם, משרדי האוניברסיטה יהיו סגוריםבתאריך: 1/3/2018 לרגל חג פורים

 

מכרז מס' 34110/2017 : מכרז פומבי לבחירת קבלן לביצוע עבודות פירוק והתקנה של מעקות במרפסות שירות בבניינים של הפקולטה למדעי החיים בקמפוס אוניברסיטת תל אביב

סטטוס: סגור להגשה יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה
תאריך פרסום: 06 דצמבר 2017 תאריך אחרון להגשת הצעה: 31.12.17 שעה 12:00
הערה כללית:

השתתפות במכרז אינה מתנית בתשלום דמי השתתפות

קבצים מצורפים: