מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

לתשומת ליבכם, משרדי האוניברסיטה יהיו סגוריםבתאריך: 1/3/2018 לרגל חג פורים

 

מכרז מס' 39112/2017 : מכרז פומבי להספקה של צ'ילרים והתקנתם על גג בניין מרכז החישובים בקמפוס אוניברסיטת תל אביב וכן התקנתה של מערכת מיזוג אויר בחדר דטה סנטר

סטטוס: פעיל יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה
תאריך פרסום: 21 דצמבר 2017 תאריך אחרון להגשת הצעה: 28.01.18 שעה 12:00
הערה כללית:

קבלת כתב הכמויות על גבי מדיה מגנטית במזכירות יחידת תחזוקה ותשתיות (אצל הגב' מלכה קונסט) תתאפשר למציעים אשר השתתפו בסיור הקבלנים.

ההשתתפות במכרז אינה מותנית בתשלום דמי השתתפות.

קבצים מצורפים: